“The simple things are also the most extraordinary things, and only the wise can see them.”
- Paulo Coelho

Opening & wachttijden

Openingstijden

Zomersluiting:  1 juli tot 29 augustus 2022.   
De praktijk is in deze periode niet bereikbaar.

De praktijk is open van maandagmiddag tot en met donderdag. Op vrijdag is de praktijk gesloten.

Cliënt contacten vinden uitsluitend plaats op maandagmiddag (13-17.30), dinsdag (9.00-17.30) en woensdag (9.00-18.15). Op donderdag zijn er geen cliënt contacten, op vrijdag is de praktijk gesloten.  Afspraken op andere dagen/tijdstippen dan in de cliënt tijden zijn helaas niet mogelijk.

De praktijk houdt zich aan de COVID19 richtlijnen van de overheid. Indien u klachten heeft (verhoging/koorts/hoesten/niezen/keelpijn/neusverkoudheid), verzoek ik u niet naar de praktijk te komen. Ons contact kan in dat geval als (beveiligd) e-consult/beeldbellen via MDO Beeldbellen,  Ziejewel, Signal of Zoom plaatsvinden of zonder extra kosten vervallen.

Wachttijden

De wachtlijst is gesloten.  Er worden er in elk geval tot 1 januari 2024 geen nieuwe cliënten aangenomen.  Voor oud-cliënten blijft het mogelijk zich opnieuw bij de praktijk aan te melden maar u kunt met wachttijd te maken krijgen. Informeer per mail naar de mogelijkheden hiervoor.

Losse consultaties, adviezen, pro justitia rapportage of second opinions kunnen tussendoor worden ingepland als daar op dat moment tijd en ruimte  voor is. Ook daar kan wachttijd gelden.  Neem hiervoor contact op.

Wachtlijstbemiddeling

Indien u op korte termijn adoptiespecifieke hulpverlening zoekt, kunt u zich tot  Adoptievoorzieningen wenden, zij beheren de sociale kaart adoptie en hebben een landelijke consultatie en verwijsfunctie. Vraag uw gemeente welke hulpverleners gecontracteerd zijn in uw regio en tevens adoptie- of pleegzorg als specialisme hebben.

Zoekt u als volwassene hulp en stuit u op wachtlijsten dan geldt dat de NZA  mij verplicht u de volgende mededeling te doen:

‘Wanneer u de wachttijden te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken, vanaf de intake, de behandeling is gestart.
Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).“ 

Waarbij ik opmerk dat de zorgverzekeraar alleen kan bemiddelen bij behandeling van door zorgverzekeraars gecontracteerde behandelaars. Dit geldt daarmee niet voor contractvrije praktijken zoals De Adoptiepraktijk.

Update wachttijden:  30 juni 2023