“It takes an experience to antidote an experience“
- Lana Epstein

Voor wie

Voor wie

De praktijk is er allereerst voor cliënten. Zij biedt diagnostiek en behandeling voor kinderen en volwassenen die in hun leven te maken hebben met afstand en/of adoptie en/of pleegzorg. Concreet betekent dit dat iedereen (van jong tot oud) voor diagnostiek en behandeling van hulpvragen die voortkomen uit of te maken hebben met afstand, adoptie of pleegzorg (inclusief gezinshuizen) bij de Adoptiepraktijk terecht kan.

In termen van de DSM-5 is er bijna altijd sprake van trauma-en stressorgerelateerde hulpvragen. Dergelijke vragen hebben vaak in meerdere of mindere mate te maken met het persoonlijke, vaak  incomplete levensverhaal, ingewikkelde levenservaringen, afgestaan zijn of weggehaald zijn bij de geboortefamilie, (vroegkinderlijk) trauma, overplaatsingen en verbroken relaties.  Er is dikwijls sprake van een fundamenteel gemis en/of er is sprake van zaken die mis gegaan zijn, die niet hadden mogen gebeuren (bij voorbeeld mishandeling of verwaarlozing). Dergelijke ervaringen hebben heel veel impact op de ontwikkeling van basisvertrouwen en het aangaan of behouden van (nieuwe) gehechtheidsrelaties.  Soms lukt het niet om daar alleen een weg in te vinden en is professionele hulp nodig.

In het leven van alledag uit zich dit dikwijls in aandachts- en concentratiestoornissen, (opstandige) gedragsproblemen, gehechtheidsproblemen, sociale problemen, problemen met functioneren op school of op het werk,  stemmingsproblemen en/of slaapproblemen.

Belangrijk criterium om hulp te zoeken is dat kinderen, ouders of volwassenen hinder ondervinden van het geen zij tot op dat moment meegemaakt hebben. Het belemmert hen in het dagelijks functioneren, thuis, in relaties, op school of op het werk. In de therapie zoeken we naar de ervaring die gemist is en proberen deze alsnog plaats te laten vinden. Bij trauma moet er eerst herstel plaatsvinden, dan zoeken we naar manieren om te repareren wat is mis gegaan. Bij beiden geldt: ‘it takes an experience to antidote an experience.’

Organisaties kunnen bij de praktijk terecht voor opleidings-, methodiek-, onderzoeks- en coachingsvragen mits deze samenhangen met afstand, adoptie en pleegzorg.