'Voor de ogen is het wezenlijke onzichtbaar’
- Antoine de St.Exupéry (De kleine prins)

Contact

Contact en aanmelding

Praktijkadres:
Joos van Clevelaan 1
3723 PG Bilthoven
06 – 46 18 44 55 (na belafspraak per mail)

U kunt contact opnemen per e-mail, om te vragen of er ruimte is voor diagnostiek, consultatie of behandeling.  Ik adviseer u om ivm privacy beveiligd te mailen via Protonmail. G-mail/Live/Hotmail accounts zijn per definitie onvoldoende beveiligd om persoonlijke informatie te delen.

Routebeschrijving

De praktijk is  open op maandagmiddag van 13-17.30 uur, op dinsdag en woensdag van 9-17.30 uur.  Op maandagochtend, donderdag en vrijdag is de praktijk voor cliëntcontacten gesloten. Contacten op andere tijdstippen zijn niet mogelijk.

Het is verstandig om voorafgaand aan een traject met school en/of werk te regelen dat u ook daadwerkelijk kunt komen.

Telefonisch is de praktijk slecht bereikbaar – ik ben meestal bezig met cliënten en kan dan niet de telefoon opnemen. Per mail gaat het stellen van vragen of leggen van contact sneller en beter.

De praktijk is gesloten tijdens alle middelbare schoolvakanties van regio Midden. Incidenteel sluit ik voor bijscholing, zitting van de RSJ of een praatje op of bezoek aan een congres. Ik zorg in die situaties – indien nodig –  voor een passende vervangende afspraak.

In de zomerperiode, veelal van 1 juli tot 1 september, is de praktijk gesloten en niet bereikbaar.

De Adoptiepraktijk is een kleinschalige, overwegend contractvrije solopraktijk die zich hoofdzakelijk richt op behandeling. Dat heeft voor – en nadelen. Voordeel is dat er maatwerk geleverd kan worden, persoonlijke en betrokken hulpverlening staan daarmee hoog in het vaandel. Nadeel is dat er maar een beperkt aantal mensen terecht kan in de praktijk en er zonder uitzondering een (vaak lange) wachtlijst is. Zo worden er amper nieuwe trajecten gestart. Bovendien kan ik geen 24/7 bereikbaarheid bieden. De praktijk is daarom alleen op vermelde werkdagen en tijden bereikbaar. Kijk voor actuele wachttijden onder het gelijkluidende kopje.

Tijdens langere afwezigheid wordt  – indien nodig en in overleg met de cliënt – achterwacht geregeld.

Indien er sprake is van een crisissituatie en u kunt mij niet tijdig bereiken, kunt u het beste uw huisarts of de huisartsenpost bellen. Deze laatste bij een crisissituatie buiten kantoortijden. Zij kunnen u raad geven en zullen zo nodig de crisisdienst GGZ inschakelen.

Als SAVE, pleegzorg of een andere instantie bij de behandeling van uw kind(eren) of gezin betrokken is, kunt u in een crisissituatie hun 24 uurs dienst bellen.

In levensbedreigende situaties dient u 112 te bellen. Bij (dreigende) suïcidaliteit kunt u zich wenden tot 0900-0113 of  113 online.   

Hebt u een luisterend oor nodig, dan is er de luisterlijn 0900- 0767