In my early professional years I was asking the question: How can I treat, or cure, or change this person? Now I would phrase the question in this way: How can I provide a relationship which this person may use for his own personal growth?”
- Carl R. Rogers

Aanbod

Aanbod

Ieder mens loopt een uniek pad. Soms is er wat hulp en ondersteuning nodig bij het vinden en uitzetten van dat pad. Carl Rogers formuleert het treffend: de taak van de therapeut is de client te helpen zijn eigen pad te vinden naar persoonlijke groei en waar nodig te helpen om intensieve ervaringen zo te integreren dat ze niet meer belemmerend werken. Zoals ieder pad uniek is, zo is ook elk diagnostisch onderzoek, elke therapie, elk advies, elke training, uniek maatwerk.

De Adoptiepraktijk is gespecialiseerd in het samen zoeken naar een eigen pad voor de cliënt. Daarbij worden er basis ingrediënten ingezet om gezamenlijk tot een behandeltraject op maat te komen. Dikwijls starten we met een psychodiagnostische screening of met een diagnostisch onderzoek. Zo brengen we samen de vragen en problemen in kaart. Ook kan er een verzoek komen tot een second opinion of gericht advies als er al een diagnostisch onderzoeksrapport ligt.  Diagnostiek is altijd tijdsintensief maatwerk en afhankelijk van vraag en omvang van het onderzoek bepalen we gezamenlijk inhoud en omvang van het diagnostisch traject.

Sinds 2020 wordt in diagnostiek het NMT model van B.D. Perry ingezet. Ik heb de opleiding tot NMT phase II trained provider in september 2022 voltooid.

In een podcast van de RINO-groep, opgenomen in het najaar van 2022, vertel ik wat meer over mijn werk in de praktijk – meer informatie is te vinden in de Masterclass adoptie  die op 30.11.2022 door Psyflix werd uitgezonden en via hun site terug te kijken is.

 

Naast de vraag wat er aan de hand is, is er meestal een concrete hulpvraag.  Een of meerdere zaken waar u zelf, uw kind of u als gezin in vast loopt. Dit is het startpunt voor behandeling.

Voor volwassenen is uw behandelaar vanaf 1.1.2022, de invoering van het ZorgPrestatieModel, verplicht om bij de start van elke behandeling de HONOS+ in te vullen en uw zorgvraag te typeren. Deze typering wordt opgenomen in het dossier en met u besproken.

Bij behandeling is er meestal een wekelijks of tweewekelijks contact waarin de basishouding client-centered  (Rogeriaans) en daarmee inzichtgevend is. Gezamenlijk ontdekken we waar de klachten vandaan komen, kiezen de thema’s voor de behandeling en de manier om ze aan te pakken. Zo kunnen zorgen verminderen en kan het plezier in het leven, in elkaar en in de opvoeding hersteld worden.

Therapeutische methodieken die gebruikt worden en/of waarvan elementen ingezet worden zijn inzichtgevende, client gerichte gesprekken, spel, Dyadic Developmental Psychotherapy, levensverhalen, Theraplay, Attachment Focused EMDR, Sensorimotor Psychotherapy® , Safe and Sound ProtocolSymbooldrama,  Internal Family Systems en Fase-en Basistherapie.

Hulpvragen met als kern ernstig agressief, ernstig zelfbeschadigend gedrag, dan wel acute suïcidaliteit,  kunnen niet binnen de praktijk worden behandeld, daar is meer en intensievere zorg voor nodig.

Daarnaast heb ik geen expertise op het gebied van complexe of enkelvoudige echtscheidingsvraagstukken of ouderverstoting. Voor hulp rond deze thematiek kunt u niet bij de Adoptiepraktijk terecht.

Naast cliëntgebonden activiteiten, kunt u voor consultatie, supervisie, advies, onderzoek, opleiding (onderwijs en training) op het gebied van adoptie, pleegzorg, trauma of gehechtheid contact leggen met de Adoptiepraktijk. Dit zijn uiteraard maatwerk activiteiten.