The body heals with play, the mind heals with laughter and the spirit heals with joy
- unknown

Welkom

Welkom

Mensen zijn relationele wezens: in de verbinding met de ander, delen we plezier en verdriet, leren we omgaan met emoties en zin geven aan de wereld. De basis ligt in het gezin waar we geboren worden. Binnen het gezin en de gehechtheidsrelatie met ouders krijgt het kind een veilige basis om de wereld en zichzelf te ontdekken. Het kind kan worden wie het is: de volwassene die het bedoeld is te zijn.

Soms loopt het anders. Sommige kinderen kunnen niet in hun geboortegezin blijven wonen. Dan is er de (inter)nationale afspraak dat gezocht wordt naar een tijdelijk of blijvend gezin waar het kind groot kan worden. Bij voorkeur in verbinding met zijn of haar oorspronkelijke gezin, cultuur en achtergrond. Gezinsopvoeding – zo weten we uit wetenschappelijk onderzoek en keuzes van betrokkenen – heeft altijd de voorkeur boven opvang in een tehuis. Logischerwijze wordt er voor kinderen die niet bij hun geboorte-ouders groot kunnen worden, gezocht naar een pleeggezin, adoptiegezin of gezinshuis.

Het opgroeien in een pleeg- , adoptiegezin of gezinshuis is niet altijd eenvoudig. Dat geldt voor de kinderen, maar evenzo voor de betrokken ouderparen. De aanleiding tot de plaatsing in een adoptie- of pleeggezin is zelden plezierig. Vaak hebben betrokkenen nare zaken meegemaakt. Er kunnen ingewikkelde situaties ontstaan, die niet zonder meer vanzelf voorbij gaan. Het kan zijn dat het niet lukt om daar zonder deskundige therapeutische hulp een goede weg in te vinden.

Als dat het geval is, kan de Adoptiepraktijk samen met u kijken wat er aan de hand is en zonodig extra ondersteuning, therapie of coaching bieden of helpen te organiseren.

Organisaties, opleidingsinstellingen en professionals die met adoptie, pleegzorg of gezinshuiszorg te maken krijgen, kunnen bij de praktijk terecht voor advies of eenmalige consultatie. Daarnaast biedt de praktijk bij- en nascholing op maat, methodiekontwikkeling- en wetenschappelijk onderzoek.

“All children, at the core of their beings, need to be attached to someone who consider
them very special and who is committed to providing for their ongoing care”
– 
 Dan Hughes, 1996