Welkom

Een kind heeft recht op gezinsopvoeding. Dit is een wereldwijd vastgelegde afspraak. Adoptie en pleegzorg zijn manieren om dit recht van het kind vorm te geven. Zo kan samen een nieuw gezin gevormd worden. Dat gaat niet vanzelf en vraagt elke dag weer inzet en betrokkenheid, met voor de meeste kinderen en gezinnen een heel goed resultaat. Onderzoek laat namelijk zien dat kinderen zich het beste ontwikkelen in gezinnen (Van IJzendoorn & Juffer, 2006).

Soms loopt het anders. Pleegzorg en adoptie kunnen ook bijzondere vragen of problemen met zich meedragen. Er kunnen ingewikkelde situaties ontstaan, die niet zonder meer vanzelf voorbij gaan.
Als dat het geval is, kan de Adoptiepraktijk samen met u kijken wat er aan de hand is (diagnostiek) en zonodig extra ondersteuning bieden.

Organisaties of professionals die met adoptie en pleegzorg te maken krijgen, kunnen bij de praktijk terecht voor advies, maar ook voor ondersteuning bij (na-)scholing, methodiekontwikkeling- en onderzoek.De Adoptiepraktijk is een kleinschalige, contractvrije praktijk.
Contractvrij werken borgt privacy en vertrouwelijkheid en geeft u als cliënt maximale invloed op duur en inhoud van behandeling.

De praktijk valt voor volwassenenzorg onder de BASIS GGZ .
Contractvrij werken betekent ook dat u altijd ZELF de factuur voldoet. Na afloop van de behandeling kunt u (een deel van) de kosten kunt declareren bij uw verzekering, afhankelijk van uw polis. Vraag voorafgaand aan contact met de praktijk altijd bij uw verzekeraar na waar u preciecies voor verzekerd bent.

De Adoptiepraktijk heeft een contract met de regio Zuid Oost Utrecht (De Bilt/Zeist/Heuvelrug/Bunnink/Wijk bij Duurstede).
Cliënten die in een andere regio wonen betalen de hulp zelf of regelen vergoeding via een PGB in hun woonplaats. De VNG heeft vooralsnog besloten geen bovenregionale contracten af te sluiten met eenpersoonspraktijken. Als u hier vragen over heeft kunt u die aan hen stellen: lc@vng.nl.

De Adoptiepraktijk hanteert bij PGB en zelfbetaling te allen tijde het maximale uurtarief voor psychologische hulp zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Hiertoe is zij genoodzaakt aangezien de administratieve verplichtingen op dit moment per contactuur minstens een half uur bedragen (onbetaald).


WACHTTIJDEN:

Wachttijd loopt op tot een half jaar. De wachtlijst is gesloten.
Wachttijden vanaf 11 november
 • Aanmelding: ten minste 6 maanden/ 24 weken (rond de zomer van 2017)
 • Intake: ten minst 26 weken (2 weken na aanmelding)
 • Behandeling of Diagnostiek:ten minste 26 weken (te weten rond de zomer 2017)
 • Wachttijden zijn indicatief: behandeling is vaak langdurig, processen zijn niet altijd voorspelbaar in duur dus planning is grillig. Vanwege beperkt omvang praktijk en certificeringstraining Sensorimotor Psychotherapie (tot zomer 2018) is het maar zeer beperkt mogelijk bij de praktijk aan te melden. Nieuwe aanmeldingen kunnen vanaf de zomer van 2017 gedaan worden. Start na de zomer.

 • Wachtlijstbemiddeling: Indien u adoptiespecifieke hulpverlening zoekt, kunt u zich tot de Stichting Adoptievoorzieningen wenden, zij beheren de sociale kaart adoptie en hebben een landelijke consultatie en verwijsfunctie. De franchise organisatie van zelfstandige hulpverleners Basic Trust heeft op landelijk niveau afspraken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor door uw woonplaats vergoede adoptiehulpverlening voor jeugd. In 2016 heeft de Adoptiepraktijk getracht om opgenomen te worden als bovenregionaal adoptiehulpverlener. Dit is (nog) niet gerealiseerd. De VNG heeft de aanbestedingsprocedure gestopt. Mocht u hier meer nformatie over willen, dan stel ik voor dat u zich rechtstreeks tot de VNG wendt: lc@vng.nl.

  Mocht u buiten de regio Z/O Utrecht wonen, dan heeft u de keuze om via uw gemeente de financiering van de hulp te regelen of de hulp geheel zelf betalen. De praktijk kan geen rol spelen in het regelen van financiering. Dit is de verantwoordelijkheid van de opvoeders.


 • De NZA verplicht mij de volgende tekst te vermelden. Waarbij ik opmerk dat dit door zorgverzekeraars gecontracteerde behandelaars geldt en niet voor contractvrije praktijken zoals De Adoptiepraktijk.
  'Wanneer u de wachttijden te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
  Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken, vanaf de intake, de behandeling is gestart.
  Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).


  Update wachttijden: 11 november 2016


  Nota Bene: kleinschaligheid betekent persoonlijke aandacht maar ook dat hulpverlening en contact alleen na afspraak en tijdens kantoortijden plaats kan vinden.

  Af en toe kan er lopende een behandeltraject, een ernstige situatie ontstaan (crisis), waarop direct gereageerd moet worden. Buiten kantoortijden kan ik geen 24/7 bereikbaarheid garanderen.

  Als u mij bij crisis niet kunt bereiken, dient u via uw eigen huisarts dan wel 112 GGZ spoedhulp te realiseren.

  Als het om uw kind gaat, kunt u in dergelijke situaties contact opnemen met de crisisdienst van uw gemeente.

  Behandelcontacten vinden uitsluitend plaats op dinsdag en woensdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur en op donderdagochtend van 9.00 tot 13.00 uur (laatste tijden zijn eindtijden)
  Behandelafspraken op andere tijdstippen zijn niet mogelijk.

  Er is geen avondopening.

  Op maandag en vrijdag zijn er geen cliëntcontacten.

  De praktijk heeft geen mogelijkheden om mensen stage te laten lopen

  Wilt u uw ervaring over de Adoptiepraktijk delen met anderen? Dan kunt u de Adoptiepraktijk beoordelen op Zorgkaart.nl.  laatste update: 7 november 2016

  Deze website werd ontworpen door Zwaar Water

  Klik hier voor Blog Adoptiepraktijk

  "While most adoptions work well, no adoption is simple."
  Douglas, A. & Philpot, T. (2003). Adoption, changing families, changing times. London: Routledge.

  _