Welkom

Een kind heeft recht op gezinsopvoeding. Dit is een wereldwijd vastgelegde afspraak. Adoptie en pleegzorg zijn manieren om dit recht van het kind vorm te geven. Zo kan samen een nieuw gezin gevormd worden. Dat gaat niet vanzelf en vraagt elke dag weer inzet en betrokkenheid, met voor de meeste kinderen en gezinnen een heel goed resultaat. Onderzoek laat namelijk zien dat kinderen zich het beste ontwikkelen in gezinnen (Van IJzendoorn & Juffer, 2006).

Soms loopt het anders. Pleegzorg en adoptie kunnen ook bijzondere vragen of problemen met zich meedragen. Er kunnen ingewikkelde situaties ontstaan, die niet zonder meer vanzelf voorbij gaan.
Als dat het geval is, kan de Adoptiepraktijk samen met u kijken wat er aan de hand is (diagnostiek) en zonodig extra ondersteuning bieden.

Organisaties of professionals die met adoptie en pleegzorg te maken krijgen, kunnen bij de praktijk terecht voor advies, maar ook voor ondersteuning bij (na-)scholing, methodiekontwikkeling- en onderzoek.De Adoptiepraktijk is een kleinschalige eenpersoons praktijk. Informatie over jeugdhulp, contractvrije hulp voor volwassenen, vergoedingen e.d. vindt u op Zakelijk

WACHTTIJDEN:

Wachttijd loopt op tot een half jaar. De wachtlijst is gesloten.
Wachttijden vanaf 6 januari 2017
 • Aanmelding: ten minste 6 maanden/ 24 weken (rond de zomer van 2017)

 • Intake: ten minst 26 weken (2 weken na aanmelding)

 • Behandeling of Diagnostiek:ten minste 26 weken (te weten rond de zomer 2017)
 • Wachttijden zijn indicatief: behandeling is vaak langdurig, processen zijn niet altijd voorspelbaar in duur dus planning is grillig. Vanwege beperkt omvang praktijk en certificeringstraining Sensorimotor Psychotherapie (tot zomer 2018) is het maar zeer beperkt mogelijk bij de praktijk aan te melden. Nieuwe aanmeldingen kunnen vanaf de zomer van 2017 gedaan worden. Start na de zomer.


 • Wachtlijstbemiddeling: Indien u op korte termijn adoptiespecifieke hulpverlening zoekt, kunt u zich tot de Stichting Adoptievoorzieningen wenden, zij beheren de sociale kaart adoptie en hebben een landelijke consultatie en verwijsfunctie.


  De NZA verplicht mij de volgende tekst te vermelden. Waarbij ik opmerk dat dit door zorgverzekeraars gecontracteerde behandelaars geldt en niet voor contractvrije praktijken zoals De Adoptiepraktijk.
  'Wanneer u de wachttijden te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
  Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken, vanaf de intake, de behandeling is gestart.
  Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).


  Update wachttijden: 6 januari 2017


  Nota Bene: kleinschaligheid betekent persoonlijke aandacht maar ook dat hulpverlening en contact alleen na afspraak en tijdens kantoortijden plaats kan vinden.

  Af en toe kan er lopende een behandeltraject, een ernstige situatie ontstaan (crisis), waarop direct gereageerd moet worden. Buiten kantoortijden kan ik geen 24/7 bereikbaarheid garanderen.

  Als u mij bij crisis niet kunt bereiken, dient u via uw eigen huisarts dan wel 112 GGZ spoedhulp te realiseren.

  Als het om uw kind gaat, kunt u in dergelijke situaties contact opnemen met de crisisdienst van uw gemeente.

  Behandelcontacten vinden uitsluitend plaats op dinsdag en woensdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur en op donderdagochtend van 9.00 tot 13.00 uur (laatste tijden zijn eindtijden)
  Behandelafspraken op andere tijdstippen zijn niet mogelijk.

  Er is geen avondopening.

  Op maandag en vrijdag zijn er geen cliëntcontacten.

  De praktijk heeft geen mogelijkheden om mensen stage te laten lopen

  Wilt u uw ervaring over de Adoptiepraktijk delen met anderen? Dan kunt u de Adoptiepraktijk beoordelen op Zorgkaart.nl.  laatste update: 6 januari 2017

  Deze website werd ontworpen door Zwaar Water

  Klik hier voor Blog Adoptiepraktijk

 • "While most adoptions work well, no adoption is simple."
  Douglas, A. & Philpot, T. (2003). Adoption, changing families, changing times. London: Routledge.

  _